top of page

Psykologisk trygghet på arbeidsplassen

Psykologisk trygghet er en avgjørende faktor for god arbeidshelse. En faktor som bidrar til nærvær og forebygger fravær. Det er også en faktor som øker sjansen for nærværende dialog i stedet for fraværende dialog i organisasjonen.

En organisasjon hvor ansatte er redde for at det de sier kan bli brukt i mot seg - mangler psykologisk trygghet. Mangel på dette skader bunnlinjen i organisasjonen, som kan få alvorlige konsekvenser.


Psykologisk trygghet handler om å bygge en kultur der 24/7 mennesket er i sentrum. Det handler om å etablere en kultur hvor tillit ligger i bunn. Det handler om anerkjennelse og inkludering. Om åpenhet, ydmykhet og respekt. Det handler også om å gjøre det vi sier. Nedskrevne verdier i en organisasjon som ikke etterleves skaper utrygghet.


De organisasjonene som lykkes med å etablere psykologisk trygghet klarer å endre, utvikle og fornye seg.

Det skal være trygt å være deg selv på jobb. Det fremmer kreativitet, engasjement og utvikling, og ikke minst ARBEIDSGLEDE!


Psykologisk trygghet er tilstede når du opplever:

TRYGGHET TIL Å VÅGE. MOT TIL Å DELE. ÅPENHET TIL Å LÆRE.


Og hva tjener organisasjonen på dette?

  • God arbeidskultur/gode team

  • Fornøyde ansatte

  • Arbeidsnærvær

  • Arbeidsglede

  • Innovasjon

  • Vekst

Psykologisk trygghet er ikke et prosjekt over noen måneder og så "finito"! Dette er en kontinuerlig prosess som alltid må ligge fremme i vår bevissthet. Mennesker er drevet av en indre motivasjon - og for å trigge denne er det viktig å ivareta 24/7 mennesket. Vær en organisasjon, en leder, en kollega som tør å vise varme, nysgjerrighet og omsorg - dette er smittsomt! Sammen skaper man psykologisk trygghet - et stødig fundament for utviklende, nærværende arbeidsplasser hvor det er trygt og godt å være seg selv!

91 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page