top of page

STRESSVEILEDNING

​Er du en leder som ønsker å gi dine ansatte kunnskap og ferdigheter som kan øke deres stresstoleranse og opplevelse av stressredusering? Kronisk stress kan fort bli kostbart for en bedrift, enten om det er arbeidsrelatert stress eller ikke. I dag får man kun en sykemelding, og så er det opp til den enkelte å hente seg inn igjen til arbeid. For folk flest blir dette et lite pusterom som kan oppleves godt der og da, men tilbake i jobb fortsetter de der de slapp – og da er dessverre veien kort til en ny sykemelding. Å bryte mønstre, er ikke alltid enkelt – men helt nødvendig for bedring av helsen.I stressveiledning  får ansatte økt kunnskap om stress og lærer å beherske de fremste mentale og fysiske strategier som leder til økt stresstoleranse. ​

stresset Man
bottom of page