top of page

STRESSVEILEDNING

Jeg er sertifisert stressveileder og tilbyr kurs til bedrifter i stressforebygging og håndtering av stress. Det er mye god forebygging i kunnskap om stress og i dag finnes det en hel masse ressurser vedrørende dette, men i tillegg til kunnskapsformidling deler jeg nyttige forskningsbaserte mentale og fysiske teknikker for konkrete stressreduserende tiltak. 

AdobeStock_193511611.jpeg
bottom of page