top of page

 Praksisnære veiledere som tilbyr konkrete verktøy til støtte for ansatte i stressbelastende yrker. Vi tilbyr også veiledning og oppfølging av familier, ungdom og fosterhjem.

LOGO SOLID VEILEDNING.png

PROSESSVEILEDNING

Vi tilbyr prosessveiledning til helse/pleie- og omsorgssektoren, institusjoner og utdanningssektoren.

I veiledningen bringes inn temaer og refleksjoner som støtter opp om en helseivaretakende arbeidskultur med fokus på både et eget ansvar og et felles ansvar. I veiledningene er vi opptatt av å se 24/7 mennesket og skape et fellesskap som bidrar til en trygg og god atmosfære som trigger arbeidsgleden.

 

I løpet av kort tid har Solid Veiledning fått en rekke tilbud som prosessveileder og foredragsholder, spesielt inn mot helsestasjoner, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten. Vi har spisskompetanse på stressbelastning og sekundærtraumatisering, og deler en rekke verktøy for å håndtere dette, både som forebyggende og ivaretakende strategi. 

VEILEDNING OG OPPFØLGING AV FAMILIER, UNGDOM OG FOSTERHJEM

Solid Veiledning tilbyr veiledning- og oppfølgingstjenester for fosterhjem og  beredskapshjem, ledet av erfarne veiledere med solid kompetanse og lang erfaring innenfor dette feltet.

I tillegg til  tilbyr vi veiledning og tiltak for familier der barn og unge opplever utfordringer knyttet til psykiske helse og skolefravær. Disse tiltakene, som er basert på frivillighet, kan supplere de tiltakene som tilbys av kommunen, og opererer innenfor rammen av barnevernsloven § 4-4 2. ledd.

YOGAUTDANNELSER

Gjennom Medisinsk Yoga Norge tilbyr Anette Haugnæss, sammen med kolleger, sertifisering av ansatte og frivillige i spesialtilpassede yogaprogrammer for mennesker med helseutfordringer og livsbelastninger. Modulene fungerer som et godt supplement til annen behandling man mottar fra helsetjenesten. Teknikkene man her lærer kan også brukes som et supplement i ordinær samtaleterapi med pasienter.

Les mer her

Startsiden: About
Startsiden: About
bottom of page