top of page

SOLID VEILEDNING
 
Praksisnær prosessveileder som tilbyr konkrete verktøy til støtte for ansatte i stressbelastende yrker

Untitled_edited.jpg

PROSESSVEILEDER

Jeg tilbyr prosessveiledning til helse/pleie- og omsorgssektoren, institusjoner og utdanningssektoren.

I veiledningen bringes inn temaer og refleksjoner som støtter opp om en helseivaretakende arbeidskultur med fokus på både et eget ansvar og et felles ansvar. I veiledningene er jeg opptatt av å se 24/7 mennesket og skape et fellesskap som bidrar til en trygg og god atmosfære som trigger arbeidsgleden.

 

I løpet av kort tid har jeg fått en rekke tilbud som prosessveileder og foredragsholder, spesielt inn mot helsestasjoner, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten. Jeg har spisskompetanse på stressbelastning og sekundærtraumatisering, og deler en rekke verktøy for å håndtere dette, både som forebyggende og ivaretakende strategi. 

STRESSVEILEDER

Er du en leder som ønsker å gi dine ansatte kunnskap og ferdigheter som kan øke deres stresstoleranse og opplevelse av stressredusering?

Kronisk stress kan fort bli kostbart for en bedrift, enten om det er arbeidsrelatert stress eller ikke. I dag får man kun en sykemelding, og så er det opp til den enktelte å hente seg inn igjen til arbeid. For folk flest blir dette et lite pusterom som kan oppleves godt der og da, men tilbake i jobb fortsetter de der de slapp – og da er dessverre veien kort til en ny sykemelding. Å bryte mønstre, er ikke alltid enkelt – men helt nødvendig for bedring av helsen.

I stressveiledning med meg får ansatte økt kunnskap om stress og lærer å beherske de fremste mentale og fysiske strategier som leder til økt stresstoleranse. 

YOGAKURS

Etter en tids pause er det satt opp yogakurs i Mjøndalen igjen. 

 

Jeg tilbyr lavterskel yoga hvor jeg er opptatt av at deltagere skal lære og forstå hva øvelsene kan være godt for i hverdagen.

 

Min yogabakgrunn er fra medisinsk yoga, mindful restorative yoga, yoga nidra, traumetilpasset yoga og ungdomsyoga. I tillegg har jeg en videreutdannelse i mindfulness fra NTNU og et par pusteutdannelser.

Startsiden: About
Startsiden: About
bottom of page